Alati za rezanje

- Jan 30, 2019-


Alati za rezanje


Velika poboljšanja u brzini obrade obradaka su obično rezultat razvoja i primjene novih materijala alata. U proteklih nekoliko godina, došlo je do značajnog napretka u razvoju alata za rezanje, uključujući presvučene karbide, keramiku, kermete, kubični borov nitrid i polikristalni dijamant. Oni su pronašli korisne primjene u obradi lijevanog željeza, čelika, i visokotemperaturnih i aluminijskih legura.


Nažalost, nijedan od ovih ili drugih novih materijala nije poboljšao brzinu uklanjanja titanskih legura. U studijama koje su sprovedene još 1950. godine, alati za rezanje ravnog volfram karbida (WC), tipično C-2 razreda, najbolje su se izvodili u operacijama kao što su tokarenje i glodanje lica, dok su visokobrzinski čelici visokog kobalta bili najučinkovitiji za bušenje , narezivanje i završno glodanje.


Danas je situacija ista. C-2 karbidi se u velikoj mjeri koriste u proizvodnji motora i konstrukcija zrakoplova za operacije tokarenja i glodanja. Poslednjih godina, u Sjedinjenim Američkim Državama, kao iu Evropi, čvrste C-2 završne glave i završne glodalice sa zamenljivim C-2 karbidima pronalaze primene, posebno u vazduhoplovnim postrojenjima. Danas se M7 i, češće, M42 i M33 brzohodni čelici preporučuju za završno glodanje, bušenje i točenje legura titana.