Sile i zahtevi za napajanje

- Jan 30, 2019-


Sile i zahtevi za napajanje


Sile u obradi mogu se odrediti pomoću dinamometra. Kod okretanja, dinamometar za alat obično mjeri tri komponente:


Tangencijalna ili rezna sila

Potisak ili sila razdvajanja

Napajanje ili aksijalna sila


Sila rezanja je važna, jer kada se pomnoži sa brzinom sečenja, ona određuje potrebe za snagom u obradi titana. Potisak, ili sila razdvajanja, određuje točnost koja se proizvodi na nekom dijelu.

Za opšte aproksimacije, zahtjevi za snagom u strujanju i glodanju mogu se dobiti mjerenjem ulazne snage pogonskog motora alatnog stroja za vrijeme rezanja i oduzimanjem iz nje tare ili snage praznog hoda. Dobra aproksimacija snage koja je potrebna u većini operacija obrade može se predvidjeti iz zahtjeva za jediničnu snagu.