Mašinska obrada titana: uvod

- Jan 28, 2019-


Mašinska obrada titana: uvod


Titan se može ekonomski obraditi na rutinskoj osnovi ako se postave prodajni postupci koji omogućuju fizičke karakteristike zajedničke metalu. Čimbenici kojih se mora uzeti u obzir nisu složeni, ali su oni od vitalnog značaja za uspješno rukovanje sa titanom.


Najvažnije je da različite vrste titanijuma, tj. Komercijalno čisti titan i različite legure titana, neće imati sve osobine obrade, bilo koje više od svih čelika ili će sve vrste aluminija imati identične karakteristike. Kao i nehrđajući čelik, niska toplotna provodljivost titana inhibira rasipanje topline unutar samog radnog mjesta, pa zahtijeva pravilnu primjenu rashladnih sredstava.


Općenito, dobar životni vijek i kvalitet rada mogu se osigurati krutim namještanjem strojeva, upotrebom dobre rashladne tekućine, oštrim i pravilnim alatima, manjim brzinama i težim napajanjem. Upotreba oštrih alata je od vitalne važnosti, jer će dosadni alati naglasiti nakupljanje topline, da bi izazvali neželjeno žuči i oduzimanje, što bi dovelo do prevremenog kvara alata.

Obradljivost komercijalno čistih klasa ili titana upoređena je od strane muškaraca veterana sa 18-8 nehrđajućeg čelika, s tim što su stupnjevi legure nešto teži za strojno obrađivanje.