Primena cilja nulta sputteringa Ni-Pt u proizvodnji poluprovodnika

- Jun 08, 2017-

Primena cilja nulta sputteringa Ni-Pt u proizvodnji poluprovodnika

Nikl Platinum Legura Sputtering Target

U ovom trenutku, glavni metod za proizvodnju nikl-platinum silicidnog filma je da se prvo formira sloj jonske implantacije u silicijumskom području poluprovodničke supstrata, a zatim na njoj pripremiti sloj silikonskog epitaksijalnog sloja, a zatim prskanje na površini Silicijumski epitaksijalni sloj magnetronskim raspršivanjem sloja NiPt filma, i konačno kroz proces žarenja, kako bi se formirao silicijumski filijum nikl platine.

Nickel Platinum Silicide filmovi u proizvodnji poluprovodničkih primena:

1. Primjena u Schottkyovoj proizvodnji dioda: Tipična primena filmova nikl-platine silicida u poluprovodničkim uređajima su Schottkyove diode. Sa razvojem tehnologije Schottky diode, metal silicijum-silikonski kontakt je zamenio tradicionalni metal-silikonski kontakt, kako bi se izbegli površinski defekti i kontaminacija, smanjujući uticaj stanja površine, poboljšavajući pozitivne karakteristike uređaja, pritisku, Povratni utjecaj energije, visokotemperaturna, anti-statična sposobnost sprečavanja zapaljenja. Nickel-platinum silicid je idealan Schottky barijerski kontaktni materijal, s jedne strane nikl-platinaste legure kao metal bariera, sa dobrom stabilnošću visoke temperature; S druge strane, preko odnosa sastavanja legura se menja kako bi se postigao podešavanje nivoa barijera. Metoda se priprema sprčavanjem sloja nikl-platinaste legure na supstratu silicijumskog poluprovodnika N-tipa pomoću magnetronskog raspršivanja, a vakuumsko žarenje se izvodi u opsegu od 460 ~ 480 ℃ u toku 30 min da bi se formirao sloj NiPtSi-Si barijere. Obično je potrebno sputati NiV, TiW i drugu difuzionu barijeru, blokirajući međusobnu difuziju između metala, poboljšavajući performanse protiv zamaranja uređaja.

2. Primene u poluprovodničkim integriranim krugovima: Nikel-platinum silicidi se takođe široko primjenjuju u mikroelektronskim uređajima ultra-velikog integrisanog kola (VLSI) u kontaktu izvora, odvoda, vrata i metala elektrode. Trenutno je Ni-5% Pt (molna frakcija) uspešno primenjena na 65nm tehnologiju, Ni-10% Pt (molna frakcija) primenjena na 45nm tehnologiju. Sa daljim smanjenjem linijske širine poluprovodničkog uređaja, moguće je dodatno poboljšati sadržaj Pt u legure nikla-platine kako bi se pripremio kontaktni film NiPtSi. Glavni razlog je to što povećanje Pt sadržaja u leguri može poboljšati visoku temperaturnu stabilnost filma i poboljšati interfejs Izgled, smanjiti invaziju defekata. Debljina filma sloja nikl-platinaste legure na površini odgovarajućeg silicijumskog uređaja obično je samo oko 10nm, a metoda koja se koristi za formiranje silicijuma nikl-platine je jedan ili više koraka brzog toplotnog tretmana. Temperaturni opseg je 400-600 ℃, a vreme je 30-60s