Pomozite nam da tumačite ciljeve metalnog naprezanja

- Jun 08, 2017 -

Pomozite nam da tumačite ciljeve metala za prskanje

Šta je cilj metala za metal?

Obložena metalna meta za raspršivanje je izvor raspršivanja koji se raspršuje na podlogu kako bi se formirali različiti funkcionalni filmovi pomoću magnetronskog raspršivanja, multi-luk pločastih jona ili drugih vrsta sistema premaza u odgovarajućim procesnim uslovima.

Klasifikacija ciljeva prskanja

Prema različitim materijalima mogu se podijeliti na: metalne metalne, keramičke ciljeve, ciljeve legure

Prema primeni različitih pravaca mogu se podijeliti na: ciljne poluprovodnike, cilj magnetnog snimanja, cilj optičkog snimanja, ciljni cilj, drugi cilj aplikacije

Prema različitim oblicima mogu se podijeliti na: kružne i pravougaone ciljeve

Kino-austrijski novi materijali specijalizirani za pružanje metala, keramike, legura i drugih mete, konvencionalne veličine tačke, nekonvencionalne veličine mogu se prilagoditi procesiranju.

Primena metala za prskanje metala

U cilju primene metalnih prskanja široko se koriste, uključujući premaz magnetnog snimanja, presvlake sa ravnim ekranom, poluprovodnički premaz, premaz solarne ćelije, dekorativni premaz, presvlake kalupa, staklena obloga, prevlaka elektronskog uređaja, takođe se može koristiti za štampanje, Kozmetika, medicina , Topljenje čelika, automobilska optoelektronika i tako dalje.