Cilj prskanja legura u proizvodnji poluprovodnika

- Jun 22, 2017-

Primena cilja nulta sputteringa Ni-Pt u proizvodnji poluprovodnika

U ovom trenutku, glavni metod pripreme nikl-platinum silicidnog filma je da se prvo formira sloj implantacije jona u silicijumskom području poluprovodničke supstrata, a zatim na njoj se priprema sloj silikonskog epitaksijalnog sloja, cilindrični cilj prskanja, nakon čega se prskaju na Površina silikonskog epitaksijalnog sloja magnetronskim raspršivanjem sloja NiPt filma, i konačno kroz postupak žarenja, kako bi se formirao silicijumski film nikla platine.

Nickel Platinum Silicide filmovi u proizvodnji poluprovodničkih primena:

1. Primjena u Schottkyovoj proizvodnji dioda: Tipična primena filmova nikl-platine silicida u poluprovodničkim uređajima su Schottkyove diode. Sa razvojem tehnologije Schottky diode, metal silicijum-silikonski kontakt je zamenio tradicionalni metal-silikonski kontakt, kako bi se izbegli površinski defekti i kontaminacija, smanjujući uticaj stanja površine, poboljšavajući pozitivne karakteristike uređaja, pritisku, Povratni utjecaj energije, visokotemperaturna, anti-statična sposobnost sprečavanja zapaljenja. Nickel platinum silicid je idealan Schottky kontaktni materijal za barijere, sa jedne strane nikl platine legure kao metal bariera, sa dobrom stabilnošću visoke temperature; S druge strane, preko odnosa sastavanja legura se menja kako bi se postigao podešavanje nivoa barijera. Metoda se priprema spraterizacijom sloja nikl-platinaste legure na supstratu silicijumskog poluprovodnika N-magnetronskim raspršivanjem i vakuumskim žarenjem za oko 30 minuta u rasponu od 460-480 ° C do formiranja sloja NiPtSi-Si barijere. Obično je potrebno sputati NiV, TiW i drugu difuzionu barijeru, blokirajući međusobnu difuziju između metala, poboljšavajući performanse protiv zamaranja uređaja.

2. Primjene u poluprovodničkim integriranim krugovima: Nikel-platinum silicidi se takođe široko koriste u VLSI mikroelektronskim uređajima u izvoru, drenažu od legure sputteringa, kontaktu vrata i metalne elektrode. Trenutno je Ni-5% Pt (molna frakcija) uspešno primenjena na 65nm tehnologiju, Ni-10% Pt (molna frakcija) primenjena na 45nm tehnologiju. Sa daljim smanjenjem linijske širine poluprovodničkog uređaja, moguće je dodatno poboljšati sadržaj Pt u legure nikla-platine kako bi se pripremio kontaktni film NiPtSi. Glavni razlog je to što povećanje Pt sadržaja u leguri može poboljšati visoku temperaturnu stabilnost filma i poboljšati interfejs Izgled, smanjiti invaziju defekata. Aloja Sprintering Target Debljina filma sloja nikl-platine legure na Površina odgovarajućeg silicijumskog uređaja je obično oko 10 nm, a metoda koja se koristi za formiranje silicijuma nikl-platine je jedan ili više koraka. Temperatura je u opsegu od 400 do 600 ° C za 30 do 60 s

U poslednjih nekoliko godina istraživači su u cilju smanjenja ukupne otpornosti nikl-platinum silicida, IBM-ovog patentiranog dvostepenog proizvodnog materijala NiPtSi tankog filma: prvi korak depozicije visokog Pt sadržaja nanošenja tankog filma nikla-platine legure, niži Nikl-platinasta legura nema čak ni Pt čistog nikl filma. Aloja prskanja Cilj: Formiranje filma silicijum-nikal-platine na površini niskog sadržaja Pt, pomaže u smanjenju ukupne otpornosti silicijuma nikl-platine, tako da u novom Tehnološki čvor, moguće je koristiti različite sadržaje Pt u cilju spuštanja legure nikla i platine. Pripremljen je pločasti kontakt s silicidom nikl platine sa gradijentnom strukturom.