Primena cilja nulta sputteringa Ni-Pt u proizvodnji poluprovodnika

- Oct 19, 2017 -

U ovom trenutku, glavni metod za proizvodnju nikl-platinum silicidnog filma je da se prvo formira sloj implantacije jona u silicijumskom području poluprovodničke supstrata, a zatim na njoj se priprema sloj silikonskog epitaksijalnog sloja, a zatim prskanje na površini silikonski epitaksijalni sloj magnetronskim raspršivanjem sloja NiPt filma, i konačno kroz postupak žarenja, kako bi se formirao silicijum-nikal-platinum-platinum.

Nickel Platinum Silicide filmovi u proizvodnji primenjenih poluprovodnika:

1. Primjena u Schottkyovoj proizvodnji dioda: ciljna legura prskanja Tipična primena siliketnih filmova nikl-platine u poluprovodničkim uređajima su Schottkyove diode. Sa razvojem tehnologije Schottky diode, metal silicijum-silikonski kontakt je zamenio tradicionalni metal-silikonski kontakt, kako bi se izbegli površinski nedostaci i kontaminacija, smanjujući uticaj stanja površine, poboljšavaju pozitivne karakteristike uređaja, pritisku, povratni uticaj energije, visokotemperaturna, anti-statična sposobnost sprečavanja spaljivanja. Nickel-platinum silicid je idealan Schottky barijerski kontaktni materijal, s jedne strane nikl-platinaste legure kao barijera, sa dobrom stabilnošću visoke temperature; S druge strane, cilj alatnog sputteringa preko odnosa sastavanja legura se menja kako bi se postiglo podešavanje visine baraera. Metoda se priprema sputterom sloja nikl-platinaste legure na supstratu silicijumskog poluprovodnika N-tipa magnetronskim raspršivanjem, a vakuumsko žarenje se vrši u opsegu 460 ~ 480 ℃ u toku 30 min da bi se formirao sloj NiPtSi-Si barijere. Obično je potrebno spuštati NiV, TiW i drugu difuzionu barijeru, blokirajući inter-metal interdiffusion, poboljšavajući performanse protiv zamaranja uređaja.

2. Primjene u poluprovodničkim integriranim krugovima: Nikel-platinum silicidi se takođe široko koriste u VLSI mikroelektronskim uređajima u kontaktu izvora, odvoda, vrata i metala elektrode. Trenutno je Ni-5% Pt (molna frakcija) uspešno primenjena na 65nm tehnologiju, Ni-10% Pt (molna frakcija) primenjena na 45nm tehnologiju. Sa daljim smanjenjem linijske širine poluprovodničkog uređaja, moguće je dodatno poboljšati sadržaj Pt u legure nikla-platine kako bi se pripremio kontaktni film NiPtSi. Cilj prskanja legure Glavni razlog je to što povećanje Pt sadržaja u leguri može poboljšati stabilnost visoke temperature filma i poboljšati interfejs Izgled, smanjiti invaziju defekata. Debljina sloja filma od nikl-platinaste legure na površini odgovarajućeg silicijumskog uređaja obično je samo oko 10 nm, a metoda koja se koristi za formiranje silicijuma nikl-platine je jedan ili više koraka. Temperatura je u opsegu od 400 do 600 ° C za 30 do 60 s

Poslednjih godina, istraživači su u cilju smanjenja ukupne otpornosti nikl-platinum silicida, patentiranog IBM-ovog dvostepenog niskotlačnog tankog filma NiPtSi: prvi korak depozicije visokog Pt sadržaja depozicije nanosa nikl-platinaste legure, cilja Alloy Sputtering Target drugi stepen depozicije Pt sadržaj Niži sloj nikl-platine legure čak ne sadrži Pt čist čist nikla. Formiranje filma nikl-platinum silicida na površini niskog sadržaja Pt pomaže u smanjivanju ukupne otpornosti silicijuma nikl-platine, tako da u novom tehnološkom čvoru moguće je koristiti različite Pt sadržaje sputteringa nikla-platine meta Plastični kontaktni sloj nikl platine s gradijentnom strukturom je pripremljen.