Hrom Sputtering Cilj Inertnog gasa

- May 10, 2017-

Mera za prskanje hroma

1) Cilj cilja krompira:

Medju cilindrom (katodom) i anodom se nanosi ortorhombijsko magnetsko polje i električno polje, a potreban inertni gas (obično Ar-gas) se napuni u vakuumskoj komori. Stalni magnet formira 250 do 350 na površini ciljnog materijala Gaussovog magnetnog polja, uz visokonaponsko električno polje sastavljeno od ortogonalnog elektromagnetnog polja. Pod dejstvom električnog polja, Ar gas se ionizuje u pozitivne jone i elektrone, dodaju se meta sa određenim negativnim visokim pritiskom, na elektrone emitovane od meta utiče magnetsko polje i verovatnoća jonizacije radnog gasa , Formirajući plazmu visoke gustine u blizini tela katoda, Ar iona u ulozi Lorentz sile za ubrzanje leta do ciljne površine, pri velikoj brzini bombardovanja ciljne površine, tako da pratnja atoma meta prati Princip konverzije impulsa sa visokom kinetičkom energijom od ciljane muve Podloga se deponuje i deponuje. Magnetno rasprskavanje je uglavnom podijeljeno na dvije vrste: DC raspršivanje i RF sputtering, DC splash uređaj koji je jednostavan u principu, pri sputanju metala, njegova brzina je takođe brz. Upotreba RF raspršivanja je obimnija, pored sputtering provodnog materijala, ali i sputteriranje neprevodnih materijala, ali takođe može biti reaktivna priprema oplodnje oksida, nitrida i karbida i drugih jedinjenja. Ako je frekvencija radio frekvencije nakon mikrotalasne plazme sputtering, a sada, najčešće korišćena elektronska ciklotronska rezonanca (ECR) tipa mikrotalasna plazma sputtering.

2) Ciljne vrste prskanja hroma:

Cilj za nanošenje prevlaka od metala, cilindar od prevlaka od legure, cilindrični premazni premaz, cilindrični cilindar za nanošenje, cilindar za raspršivanje keramičke keramike, cilindar za prskanje od karbidne keramike, meta za frioridnu keramiku, prskanje nitridne keramike Ciljna oksidna keramička mera, cilj selenidne keramike, silicijumska keramička prskalica, sulfid Keramički cilindrični cilindar, ciljni tilturijski keramički cilindar, druga keramička meta, silikonska keramička meta (Cr-SiO), indijum-fosfidna meta (InP), olovo arsenidna meta (PbAs), indijum arsenidna meta (InAs).