Cilj prskanja metala se uglavnom koristi u industriji elektronike i informatike

- Jun 22, 2017-

Metalni cilindar se uglavnom koristi u elektronskoj i informacionoj industriji, kao što su integrirani krugovi, skladištenje informacija, prikaz tečnog kristala, laserska memorija, elektronski kontrolni uređaji itd .; Mogu se koristiti i na polju staklene prevlake; Mogu se koristiti i za materijale otporne na habanje, koroziju, dekorativne materijale visokog kvaliteta i druge industrije.

Klasifikacija ciljane prskalice

Prema obliku se može podijeliti na dugačku metu, kvadratnu metu, okruglu metu, oblikovanu metu

Prema sastavu može se podijeliti na metalnu metu, leguiranu metu, ciljanu keramičku jedinicu

Prema primeni različitih je podeljeno na keramičke ciljeve vezane za poluprovodnike, keramička meta za snimanje, keramički ciljni pokazatelj, keramička meta superprevodna i keramička metalna gigantska magnetoresistencija

Prema polju primene, podijeljen je na mikroelektronski cilj, magnetni snimak, cilj optičkog diska, cilj metala za ciljanje plemenitih metala, meta otpornosti na tanku foliju, provodni filmski cilj, površina modifikovana meta, cilj maskiranja, cilj dekorativnog sloja, cilj elektrode , Cilj paketa, drugi cilj

Princip magnetnog prskanja: u cilju raspršivanja (katoda) i anode između ortogonalnog magnetnog polja i električnog polja, u visokoj vakuumskoj komori ispunjenoj potrebnim inertnim gasom (obično Ar gas), permanentnim magnetom u meti. Površina Materijal za formiranje magnetnog polja od 250 ~ 350 Gauss, sa visokonaponskim električnim poljem sastavljenim od ortogonalnog elektromagnetnog polja. Pod djelovanjem električnog polja, Ar-ionizacija gasova u pozitivne jone i elektrone, dodavanje cilja metalnog metala dodiruje se sa određenim negativnim pritiskom, na elektrone emitovane od meta utiče magnetsko polje i verovatnoća jonizacije radnog gasa Povećava se, formirajući plazmu visoke gustine u blizini tela katoda, Ar iona u ulozi Lorentz sile da ubrza let do ciljne površine, uz visoku brzinu bombardovanja ciljne površine, tako da sputteriranje atoma meta prati Princip konverzije impulsa sa visokom kinetičkom energijom od ciljane muve Podloga se deponuje i deponuje. Magnetno rasprskavanje je uglavnom podijeljeno na dvije vrste: prskanje pritoka i RF sputtering, koji prateća oprema za prpljunu je u principu jednostavna, pri sputanju metala, njegova brzina je takođe brza. Upotreba RF sputera je obimnija, Metalna metoda prskanja pored sputtering provodnog materijala, ali i sputteriranje neprevodnih materijala, dok Odjeljenje za reaktivno sputteriranje priprema oksida, nitrida i karbida i drugih jedinjenja. Ako se frekvencija RF povećava nakon što postane mikrotalasna plazma sputtering, najčešće korišćena elektronska mikrotalasna plazma sputter tipa elektronske ciklotronske rezonance (ECR).