Ciljevi metalne prskalice se uglavnom koriste u elektronskim i informacionim industrijama

- Aug 11, 2017-

Metalni ciljevi se prvenstveno koriste u elektronskoj i informacionoj industriji, kao što su integrirani krugovi, skladištenje informacija, prikaz tečnog kristala, laserska memorija, elektronski kontrolni uređaji itd .; može se koristiti i na polju staklene prevlake; može se koristiti i za materijale otporne na habanje, za dekorativne materijale visokog kvaliteta i za druge industrije.

Prema obliku se može podijeliti na dugu metu, ciljeve metalne kvadrata kvadratnih meta, okruglog cilja, oblikovanog meta

Prema kompoziciji se može podijeliti na metalnu metu, leguiranu metu, keramičku jedinicu

Prema primeni različitih je podeljeno na keramičke ciljeve vezane za poluprovodnike, keramička meta za snimanje, keramička meta za prikazivanje, keramička meta sa superprevodnom snagom i keramička meta velikog magnetoresistenta

Prema polju primene, podijeljen je na mikroelektronski cilj, magnetni snimak, cilj optičkog diska, meta od plemenitih metala, tanka filmska rezistivna meta, provodni filmski cilj, površina modifikovana meta, cilj maskiranja, cilj dekorativnog sloja, cilj elektrode, cilj paketa , druga meta

Princip magnetnog prskanja: u cilju raspršivanja (katoda) i anode između dodavanja ortogonalnog magnetnog polja i električnog polja, ciljevi metala u vakuumskoj komori ispunjeni potrebnim inertnim gasom (obično Ar gas), trajni magnet u Ciljna površina materijala je da formira magnetno polje od 250 ~ 350 Gaussian, sa visokonaponskim električnim poljem koje se sastoji od ortogonalnog elektromagnetnog polja. Pod dejstvom električnog polja, Ar gas se ionizuje u pozitivne jone i elektrone, dodaju se meta sa određenim negativnim visokim pritiskom, na elektrone emitovane od meta utiče magnetsko polje i verovatnoća jonizacije radnog gasa , formirajući plazmu visoke gustine u blizini tela katoda, Ar iona u ulozi Lorentz sile za ubrzanje leta do ciljne površine, ciljeve metala za napade pri velikoj brzini bombardovanja ciljne površine, tako da se raspršivanje atome ciljanja prate princip zamene impulsa sa visokom kinetičkom energijom od ciljane muve Podloga se deponuje i deponuje. Magnetno rasprskavanje je uglavnom podijeljeno na dvije vrste: prskanje pritoka i RF sputterstvo, koje prateća oprema za prpljunu je jednostavna, pri sputanju metala, brzina je takođe brz. Upotreba RF raspršivanja je opsežnija, pored sputtering provodnog materijala, ali i sputteriranje neprevodnih materijala, dok Odjeljenje za reaktivnu sputtering priprema okside, nitride i karbide i druga jedinjenja. Ako se RF frekvencija povećava nakon što postane mikrotalasna plazma sputtering, metalne prskanje ciljeva često koriste elektroničku ciklotronsku rezonancu (ECR) mikrovalnu plazma sputtering.