Planarni ciljevi prskanja

- Dec 07, 2017 -


Haohai Metal pruža planarne mjerne prstene sa najkvalitetnijim materijalima od titana, cirkonija, hroma, niobijuma, tantala, molibdena, aluminijuma, hafnija, silikona, titan aluminijuma, nikl hroma, aluminijumskog silicija, cinka limena i NbOx itd. U obliku monolitnog, vezivanje, metodom topljene, HIP itd.