Zahtjevi za ključne performanse ključnih ciljeva za silicijum

- May 15, 2017 -

Koji su glavni zahtevi za performanse ciljeva za silikonske prskanje?

Silicijumska ciljna čistoća

Čistoća je jedan od glavnih indikatora performansi ciljeva za silicijumsko pražnjenje, jer čistoća metka za raspršivanje ima veliki utjecaj na svojstva filma. Međutim, u praktičnim primenama, zahtevi o čistoći za ciljeve silikonskog zatvaranja nisu isti. Na primjer, brzim razvojem mikroelektronske industrije veličina vafla od 6 ", 8" do 12 ", a širina žičane od 0.5um smanjena na 0.25um, 0.18um ili čak 0.13um, prije 99.995% silicijumskog raspršivanja Čistoća meta može da zadovolji zahteve 0,35umik procesa, a priprema 0,18um linije na čistoću cilja za silikonsku prskanje zahteva 99,999% ili čak 99,9999%.

Silicijumski cilj prskanja Sadržaj nečistoća

Prskanje silikata Nečistoće u ciljnim čvrstim materijama i kiseonik i vlaga u poreovima su glavni izvor kontaminacije za odloženi film. Zahtjevi za različite sadržaje nečistoća meteoroloških cilindara za različite namene su takođe različiti. Na primjer, industrija poluprovodnika za cijepanje čistoće aluminijuma i legura aluminijuma, sadržaj alkalnih sastojaka i sadržaj radioaktivnih elemenata ima posebne zahtjeve.

Silicijumska ciljna gustina

Da bi se smanjila poroznost silicijevih ciljanih čestica i poboljšala performanse sputtera, općenito je poželjno da cilindrična municija ima veću gustinu. Gustina municije ne samo da utiče na brzinu raspršivanja, već i utiče na električne i optičke osobine filma. Što je veća gustina silicijevog cilindra, bolje su performanse filma. Pored toga, povećanje gustine i jačine cilindra silikonskog cilindra omogućava silikonskoj mjeri prskanja kako bi bolje podnio toplotni opterećaj tokom raspršivanja. Gustina je takođe jedan od ključnih indikatora performansi ciljeva silikonskih prskanja.

Cilj cilindričnog cilindra jeste veličina zrna i raspodela zrna

Obično je municija za poluženje polikristalna struktura s veličinom zrna u porastu od mikrona do milimetara. Za istu vrstu cilindra za silovanje, stopa prskanja cilja finog silicijuma je brža od cilja grubog silikonskog prskanja. Brzina raspršivanja je mala (ravnomerna raspodela). Distribucija debljine nanosenog filma je ujednačena.